Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η επίδραση του εμβολιασμού με τα συζευγμένα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου στην επιδημιολογία της πνευμονίας που επιπλέκεται με παραπνευμονική συλλογή (που απαιτεί παροχέτευση)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865731
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαχρηστίδου Σμαράγδα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Μελέτη της μακροπρόθεσμης έκβασης νεογνών με συγγενή λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) μετά από πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή CMV λοίμωξη της μητέρας: Συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866467
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαλτέζου Παναγιώτα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Επιδημιολογική, αναδρομική μελέτη των κλινικών και εργαστηριακών χαρακτηριστικών της μικροβιαιμίας σε παιδιά με καρκίνο κατά τη διάρκεια της περιόδου Φεβρουαρίου 2011-Φεβρουαρίου 2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866261
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σφετσιώρη Αγγελική-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στον παιδιατρικό πληθυσμό της Ευρώπης. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και προοπτικές παρέμβασης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866583
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αλμπάνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Επιδημιολογική Μελέτη των παιδιών που διαγνώσθηκαν με ιλαρά για τα έτη 2017-2018 σε Τεταρτοβάθμιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877740
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννίκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Λεϊσμανίαση στον πληθυσμό της Κύπρου. Αναδρομική μελέτη 2005-2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877343
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακαρίου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Αξιολόγηση του ποσοτικού προσδιορισμού των Anti - HBc IgM σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876563
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννούλα Μελίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Επιδημιολογία της οξείας καλοήθους μυοσίτιδας (BENIGN ACUTE CHILDHOOD MYOSITIS) σε τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια 10 ετών (2007-2017)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877845
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δαμιανάκη Ανθή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Μελέτη καταγραφής της περιεγχειρητικής χημειοπροφύλαξης σε παιδιατρικούς καρδιοχειρουργικούς ασθενείς και σύγκρισή της με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878300
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πράπα Μαριλένα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας