Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στον παιδιατρικό πληθυσμό της Ευρώπης. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και προοπτικές παρέμβασης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866583
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αλμπάνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Γνώσεις, στάσεις και πρακτικές εγκύων γυναικών σχετικά με τον εμβολιασμό στην εγκυμοσύνη και την πρόληψη συγγενών λοιμώξεων στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886379
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νεοφύτου Αριάδνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Επίδραση της προφυλακτικής χορήγησης αντιπυρετικών στην ανοσιακή απάντηση μετά από εμβολιασμό: Συστηματική Ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886703
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουφόγλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Συστηματική ανασκόπηση του επιπολασμού της ηπατίτιδας C στα παιδιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886248
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μελικόκη Βασιλική-Τσιέκο
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Επιδημιολογική, αναδρομική μελέτη των κλινικών και εργαστηριακών χαρακτηριστικών της μικροβιαιμίας σε παιδιά με καρκίνο κατά τη διάρκεια της περιόδου Φεβρουαρίου 2011-Φεβρουαρίου 2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866261
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σφετσιώρη Αγγελική-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Αξιολόγηση του ποσοτικού προσδιορισμού των Anti - HBc IgM σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876563
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννούλα Μελίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Λεϊσμανίαση στον πληθυσμό της Κύπρου. Αναδρομική μελέτη 2005-2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877343
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακαρίου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Επιδημιολογία της οξείας καλοήθους μυοσίτιδας (BENIGN ACUTE CHILDHOOD MYOSITIS) σε τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια 10 ετών (2007-2017)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877845
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δαμιανάκη Ανθή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Επιδημιολογική Μελέτη των παιδιών που διαγνώσθηκαν με ιλαρά για τα έτη 2017-2018 σε Τεταρτοβάθμιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877740
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννίκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Μελέτη της μακροπρόθεσμης έκβασης νεογνών με συγγενή λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) μετά από πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή CMV λοίμωξη της μητέρας: Συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866467
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαλτέζου Παναγιώτα Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Μελέτη καταγραφής της συσχέτισης της βακτηριακής χλωρίδας και εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής σε ογκολογικούς ασθενείς με επιβεβαιωμένη βακτηριαιμία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886534
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαλάνη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Μελέτη καταγραφής της περιεγχειρητικής χημειοπροφύλαξης σε παιδιατρικούς καρδιοχειρουργικούς ασθενείς και σύγκρισή της με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878300
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πράπα Μαριλένα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Η επίδραση του εμβολιασμού με τα συζευγμένα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου στην επιδημιολογία της πνευμονίας που επιπλέκεται με παραπνευμονική συλλογή (που απαιτεί παροχέτευση)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865731
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαχρηστίδου Σμαράγδα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας