Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Μελέτη της σχέσης ανάμεσα στη γονιδιακή έκφραση της κυκλοξυγενάσης 2 και της ενεργότητας της τελομεράσης στον ορθοκολικό καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884327
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγιομαμίτης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Η χρήση τεχνικών φθορισμού με το πράσινο της ινδοκυανίνης (ICG) στην λαπαροσκοπική χειρουργική ενδοπεριτοναϊκών και οπισθοπεριτοναϊκών όγκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885229
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αντωνίου Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Σύγκριση λαπαροσκοπικής έναντι ανοιχτής χειρουργικής στον ορθοκολικό καρκίνο σε ασθενείς ηλικίας άνω των 75 ετών -Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885243
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σωτήροβα Ηρά
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Η έκφραση του PD-L1 στον κολοορθικό καρκίνο. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και νεώτερα δεδομένα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2850433
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαντζούλας Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Προγνωστικοί παράγοντες και χειρουργική θεραπεία πλακώδους καρκινώματος κάτω χείλους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846832
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αρκουμάνη Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Θεραπευτικά πρωτόκολλα ενδοπορικού Ca μαστού (DCIS)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884436
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντούνη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις επανεπεμβάσεις μετά από παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843726
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βούρος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Αναδρομική μελέτη του προσδόκιμου πενταετούς επιβίωσης ασθενών με χολαγγειοκαρκίνωμα που υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειογραφία με τοποθέτηση μεταλλικής ενδοπρόθεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2853708
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μουζάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Retroperitoneal Sarcomas - Perioperative Radiotherapy Versus Surgery Alone: Meta-Analysis

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846892
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Διαμαντής Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Νέο-επικουρική χημειοθεραπεία έναντι πρωτογενούς κυτταρομειωτικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανάλυση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865266
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αραπάκη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Μοριακό προφίλ πρωτοπαθούς καρκίνου παχέος εντέρου και ηπατικών μεταστάσεων και η επίδραση του στην επιλογή νεότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882765
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φαλίδας Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Προοπτική μελέτη της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο του μαστού σε ενιαίο ίδρυμα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884526
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σεβαστάκη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Συγκριτική μελέτη έκφρασης δεικτών κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67 και Topoisomerase IIa στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838832
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νιώτης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Προεγχειρητική ψυχολογική εκτίμηση ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε μαστεκτομή για καρκίνο του μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883631
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σέιδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Το στάδιο των χειρουργικών ασθενών με κολοορθικό καρκίνο στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864603
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μυλωνάκης Αδάμ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Σύγχρονη μη χειρουργική προσέγγιση τοπικά προχωρημένου καρκίνου του ορθού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884607
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοντοπούλου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Επιδημιολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά GIST. Η εμπειρία ενός τριτοβάθμιου Νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846932
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στεφάνου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου για το σύνδρομο χαμηλής πρόσθιας εκτομής σε Έλληνες ασθενείς με καρκίνο του ορθού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838366
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λιάπη Άρτεμις
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και χειρουργική θεραπεία των νευροενδοκρινών όγκων του παγκρέατος. Μια συστηματική ανασκόπηση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838868
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φούντας Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Μαστογραφική απεικόνιση μικροαποτιτανώσεων, πρόγνωση και αντιμετώπιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884639
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βάθεια Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας