Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου για το σύνδρομο χαμηλής πρόσθιας εκτομής σε Έλληνες ασθενείς με καρκίνο του ορθού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838366
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λιάπη Άρτεμις
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και χειρουργική θεραπεία των νευροενδοκρινών όγκων του παγκρέατος. Μια συστηματική ανασκόπηση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838868
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φούντας Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Συγκριτική μελέτη έκφρασης δεικτών κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67 και Topoisomerase IIa στο αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838832
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νιώτης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Η Κυτταρομειωτική Χειρουργική και η Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία στην αντιμετώπιση της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης. Η εμπειρία ενός Ευρωπαϊκά αναγνωρισμένου κέντρου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839798
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοπανάκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Η ανάλυση του ποσοστού κακοήθειας παχέος εντέρου σε ασθενείς που προσήλθαν στο ΤΕΠ με εικόνα ειλεού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839655
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοτρογιάννης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Υπερηχογραφική αξιολόγηση των μασχαλιαίων λεμφαδένων και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τη βιοψία του φρουρού λεμφαδένα σε γυναίκες με καρκίνο μαστού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839049
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λιοβάρου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις επανεπεμβάσεις μετά από παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843726
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βούρος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Retroperitoneal Sarcomas - Perioperative Radiotherapy Versus Surgery Alone: Meta-Analysis

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846892
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Διαμαντής Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Επιδημιολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά GIST. Η εμπειρία ενός τριτοβάθμιου Νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846932
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στεφάνου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Προγνωστικοί παράγοντες και χειρουργική θεραπεία πλακώδους καρκινώματος κάτω χείλους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846832
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αρκουμάνη Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Αναδρομική μελέτη του προσδόκιμου πενταετούς επιβίωσης ασθενών με χολαγγειοκαρκίνωμα που υπεβλήθησαν σε ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειογραφία με τοποθέτηση μεταλλικής ενδοπρόθεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2853708
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μουζάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Η έκφραση του PD-L1 στον κολοορθικό καρκίνο. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και νεώτερα δεδομένα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2850433
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαντζούλας Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Ανάπτυξη κακοήθειας μετά από μεταμόσχευση νεφρού – Μελέτη κατά τη χρονική περίοδο 1990 – 2017 στην Ά Χειρουργική κλινική και ΜΜΟ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864791
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βούλγαρης Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Το στάδιο των χειρουργικών ασθενών με κολοορθικό καρκίνο στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864603
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μυλωνάκης Αδάμ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Νέο-επικουρική χημειοθεραπεία έναντι πρωτογενούς κυτταρομειωτικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανάλυση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865266
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αραπάκη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Μοριακό προφίλ πρωτοπαθούς καρκίνου παχέος εντέρου και ηπατικών μεταστάσεων και η επίδραση του στην επιλογή νεότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882765
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φαλίδας Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας