Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Διερεύνηση κουλτούρας ασφάλειας ασθενών στα χειρουργεία και στα εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2791557
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αντωνάκος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Ο ρόλος της Συγκατάθεσης στην επεξεργασία Δεδομένων Υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820671
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαντζοπλάκη Ελισσάβετ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Αξιολόγηση του 6ου πολυδύναμου δημοτικού ιατρείου του Δήμου Αθηναίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2790670
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκαντζώρας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Αντιλήψεις και απόψεις των νοσοκομειακών φαρμακοποιών της χώρας για τα βιοομοειδή φάρμακα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2790623
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σπυριδάκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Διαχείριση συγκρούσεων, εργασιακή ικανοποίηση και ανθεκτικότητα σε εργαζομένους στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836792
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τασιόπουλος Θεοφάνης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Επαγγελματική εξουθένωση στους επαγγλεματίες υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836866
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπλέκα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Ποιότητα υγείας ασθενών που πάσχουν από περιφερική αγγειακή νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876326
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπάς Θεοφάνης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Η επίδραση των στάσεων για το θάνατο και τη δωρεά οργάνων στη πρόθεση κάποιου να γίνει δωρητής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866679
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαρνέρου Διαμάντω
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Το μάρκετινγκ στον τουρισμό υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778678
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοδοσίου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Στάσεις και αντιλήψεις των γονέων/κηδεμόνων αναφορικά με τον εμβολιασμό: μελέτη σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Αττικής πλην νήσων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778693
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θαλασσινού Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Η ποιότητα των υπηρεσιών του κέντρου υγείας Καρπάθου μέσα από τις εμπειρίες των χρηστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2790625
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καφετζή Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Τύποι και Πρότυπα Ηγεσίας στο ΕΣΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2790731
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μεταξάς Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Η σχέση της υιοθέτησης του μητρικού θηλασμού με το κόστος των υπηρεσιών υγείας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778690
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακέδου Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Κουλτούρα ασφάλειας σε κέντρα υγείας της Αθήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2790722
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αστέρη Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Η θεωρία του μάρκετινγκ και η εφαρμογή του στην δημόσια υγεία. Το marketing plan της εφαρμογής VacManager

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778186
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου Ελέσα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε Γενικό Νοσοκομείο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836952
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κορούλη Στέλλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Αξιολόγηση της Ποιότητας Ζωής των παιδιών – ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 μέσω της γονικής αναφοράς και διερεύνηση της πρόθεσης πληρωμής για πρόσβαση σε αποτελεσματικότερη θεραπεία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837030
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακρή Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Εκτίμηση της παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878954
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τρίκκα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Ψυχολογικό φορτίο και μηχανισμοί άμυνας των νοσηλευτών που εργάζονται σε νεογνικές ΜΕΝ και ΜΑΦ σε τριτοβάθμια παιδιατρικά νοσοκομεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876347
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λυμπεροπούλου Ροδάνθη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Αξιολόγηση της ικανοποίησης ασθενών από πιστοποιημένα και μη πιστοποιημένα ιδιωτικά οδοντιατρεία στο νομό Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876221
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζάμπα Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας