Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενοι περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί πρόσθιου και πλάγιου κοιλιακού τοιχώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2845568
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούκη Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί στο τραύμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2849541
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σουβατζόγλου Ρίζος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενος αποκλεισμός του βραχιονίου πλέγματος κάτωθεν της κλείδας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2845393
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κύτταρη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Υπερηχογραφικά υποβοηθούμενος καθετηριασμός επισκληρίδιου χώρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2845395
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χριστοδουλάκη Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Τεχνικές τοποθέτησης καθετήρων για συνεχείς περιφερικούς νευρικούς αποκλεισμούς (υπερηχογραφία- νευροδιέγερση)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2847896
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σουλιώτη Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Υπερηχογραφική απεικόνιση βελόνης. Εφαρμογή στην περιοχική αναισθησία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876756
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανίκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενοι αποκλεισμοί θωρακικού τοιχώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846885
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ράντης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενος αποκλεισμός του βραχιονίου πλέγματος άνωθεν της κλείδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858596
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπελιά Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας