Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η σημασία της πρώιμης ανταπόκρισης σε ασθενείς με πρωτοπαθή συστηματική (AL) αμυλοείδωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876573
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρατράσογλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Ανοσοθεραπεία στον HER-2 θετικό καρκίνο του μαστού: Συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865335
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκούμας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Συστηματική ανασκόπηση χορήγησης της απρεπιτάντης σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία με βάση τη σισπλατίνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865311
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βλαχοθανάση Ευθυμία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Κλινική ανάπτυξη του nab-paclitaxel στο Αδενοκαρκίνωμα του Παγκρέατος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877652
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπούλια Άλκηστις
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Brigatinib overview: A next generation ALK inhibitor for advance ALK positive NSCLC

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876478
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραμάνης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Ο ρόλος των microRNAs στην πρόγνωση στον καρκίνο του μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865414
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζωγράφου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Εξωτερική ανάθεση κλινικών μελετών - Kριτική ανάλυση των πλεονεκτημάτων και κινδύνων που προκύπτουν από την ανάθεση σε τρίτους των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης των φαρμακευτικών εταιρειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877594
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δημονίτσα Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των στοχευμένων θεραπειών έναντι του υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2) στον ανεγχείρητο ή μεταστατικό καρκίνο του στομάχου και της γαστροοισοφαγικής συμβολής: Μία συστηματική ανασκόπηση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876630
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τελάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Τα φάρμακα Vorinostat και Panobinostat για το μυέλωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876832
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακαρώνα Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Το μονοκλωνικό αντίσωμα elotuzumab στο μυέλωμα,απο την προκλινική δοκιμή στην έγκριση για θεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876644
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μάκρας Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Η Διαδρομή μιας Κλινικής Δοκιμής Φάσης ΙΙΙ στην Ελλάδα: Από την Ενεργοποίηση των Ερευνητικών Κέντρων στο Clinical Study Report

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877650
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρόκκα Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Μετα-ανάλυση των αποτελεσμάτων της αντιμετώπισης παθολογικών σπονδυλικών καταγμάτων σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα με τη χρήση κυφοπλαστικής/σπονδυλοπλαστικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877143
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μασούρος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Το εθνικό πλαίσιο διενέργειας κλινικών δοκιμών σε Βέλγιο, Πολωνία και Ελλάδα - Συγκριτική αξιολόγηση και προοπτικές βελτίωσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876596
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυριακάκη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Expression of Hippo pathway in pregnancy associated Breast Cancer

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877592
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δήμου Ασπασία-Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Η επίδραση της ανοσοθεραπείας και των στοχευμένων θεραπειών στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΓΝΑ Αλεξάνδρα κατά τα έτη 2016-2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865515
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Εξάρχου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Ο ρόλος των "παγίδων" των συνδετών του μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα β, sotatercept και luspatercept, στη θαλασσαιμία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866091
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου Λυδία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Luspatercept, a TGF-beta inhibitor in the treatment of MDS, β- thalassemia & Myelofibrosis related anemia

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865567
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τιμοθεάτου Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Σύγκριση ανεπιθύμητων ενεργειών με ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής σε ασθενείς πάσχοντες από Πολλαπλό Μυέλωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885963
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Η Διαδρομή μια Κλινικής Δοκιμής Φάσης ΙΙΙ στην Ελλάδα - Από τον Καθορισμό του Πρωτοκόλλου στην Ενεργοποίηση των Ερευνητικών Κέντρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877793
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σακελλάρη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας