Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Νομική Προστασία Κατά τη Διάρκεια Εχθροπραξιών - Συγκριτική Προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863237
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σαμαρά Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης: συγκριτική μελέτη του δικαίου ανταγωνισμού/αντιμονοπωλιακού δικαίου της Ελλάδας και των Η.Π.Α.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863956
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μανίκας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Η Θρησκεία στο πλαίσιο του Ελληνικού Δικαίου και στο πλαίσιο του Ισλαμικού Δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863193
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τολιοπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Το Δικαίωμα στη Ζωή υπό το Πρίσμα του Συγκριτικού Δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863130
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουρή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η βεντέτα ως τρόπος επίλυσης διαφορών. Συγκριτική επισκόπηση των κοινωνιών της Κρήτης και της Αλβανίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895039
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δερμιτζάκη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. Η επίκληση της μαγείας στη διαδικασία ασύλου από αιτούντες/ούσες καταγόμενους/ες από χώρες της Αφρικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863476
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σεραφείμ Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Εγκλήματα κατά της ζωής κατά το ελληνικό και γαλλικό δίκαιο. Συγκριτική μελέτη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863340
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρουμπέκας Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Δίκαιο και Όπερα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863485
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κάππου Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. EU education policy and legal pluralism: a comparative approach

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863952
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκιόκα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. H Σύμβαση Κέιπ Τάουν για τις διεθνείς εμπράγματες ασφάλειες επί κινητού εξοπλισμού αεροσκαφών μεγάλης αξίας και το Πρωτόκολλο για τον εξοπλισμό αεροσκαφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863943
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καλαμάτα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Ο εκσυγχρονισμός του Πειθαρχικού Δικαίου υπό συγκριτική οπτική.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863920
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
ΨΑΘΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Ethics - oriented banking and finance: A comparative analysis on the most promising contemporary approaches

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863547
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γρίβας Κωνσταντίνος-Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία