Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Der Widerstand im Dritten Reich in der deutschen Nachkriegsliteratur. Bruno Apitz - Hans Fallada - Erich Maria Remarque.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837086
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κορώνη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

2. Heimatverlust - die untragbare Last. Exilliteratur im Dritten Reich am Beispiel Stefan Zweigs

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837167
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λιονή Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

3. Theater als Instrument der Propaganda im Dritten Reich am Beispiel von Kleists Werk „Die Herrmannsschlacht“

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751140
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπατρέχα Βιργινία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

4. Übermenschliche Transfigurationen: Wesen im Wandel am Beispiel von „ Die letzte Versuchung “ von Nikos Kazantzakis und „ Faust: eine Tragödie “ von Johann Wolfgang von Goethe

Διπλωματική Εργασία uoadl:2868829
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννόπουλος Αχιλλέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

5. Die Fremde als Heimat. Die Migration in literarischen Texten: Griechenland – Russland - Deutschland

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867895
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σοσέντκα Ναταλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

6. Die Untersuchung der neugriechischen Volkskultur am Beispiel der Werke Bernhard Schmidts und Theodor Kinds und ihre ideologischen Folgen für die griechische und deutsche Identitätsbildung

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866438
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λαδικός Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

7. Eine psychoanalytische Annäherung an die Literatur des Dritten Reiches am Beispiel ausgewählter Werke von Hanns Johst

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865545
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στράτου Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

8. GRIECHENLAND ALS "SCHAUPLATZ" IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN KRIMINALLITERATUR: Am Beispiel von A. Paulys Roman "Lügenblau" & P. Pachels "Blutiger Marmor"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865101
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αναγνωστάκη Ιουλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

9. „Es war einmal…“ Geschlechterrollen und Stereotype im deutschen und griechischen Volksmärchen

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873006
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τραστέλη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

10. Der deutsche Philhellenismus und seine Manifestationen während der Jahre von 1821 bis 1827

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873406
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φρυγανά Χαρούλα-Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία