Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Theater als Instrument der Propaganda im Dritten Reich am Beispiel von Kleists Werk „Die Herrmannsschlacht“

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751140
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπατρέχα Βιργινία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

2. Übermenschliche Transfigurationen: Wesen im Wandel am Beispiel von „ Die letzte Versuchung “ von Nikos Kazantzakis und „ Faust: eine Tragödie “ von Johann Wolfgang von Goethe

Διπλωματική Εργασία uoadl:2868829
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννόπουλος Αχιλλέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

3. Die Fremde als Heimat. Die Migration in literarischen Texten: Griechenland – Russland - Deutschland

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867895
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σοσέντκα Ναταλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

4. „Es war einmal…“ Geschlechterrollen und Stereotype im deutschen und griechischen Volksmärchen

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873006
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τραστέλη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

5. Der deutsche Philhellenismus und seine Manifestationen während der Jahre von 1821 bis 1827

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873406
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φρυγανά Χαρούλα-Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

6. Der Widerstand im Dritten Reich in der deutschen Nachkriegsliteratur. Bruno Apitz - Hans Fallada - Erich Maria Remarque.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837086
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κορώνη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

7. GRIECHENLAND ALS "SCHAUPLATZ" IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN KRIMINALLITERATUR: Am Beispiel von A. Paulys Roman "Lügenblau" & P. Pachels "Blutiger Marmor"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865101
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αναγνωστάκη Ιουλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

8. Eine psychoanalytische Annäherung an die Literatur des Dritten Reiches am Beispiel ausgewählter Werke von Hanns Johst

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865545
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στράτου Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

9. Heimatverlust - die untragbare Last. Exilliteratur im Dritten Reich am Beispiel Stefan Zweigs

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837167
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λιονή Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

10. Die Untersuchung der neugriechischen Volkskultur am Beispiel der Werke Bernhard Schmidts und Theodor Kinds und ihre ideologischen Folgen für die griechische und deutsche Identitätsbildung

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866438
Μονάδα:
Λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λαδικός Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία