Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Bilingualer Erstspracherwerb Die Begriffsentwicklung im Deutschen bei einem bilingual aufwachsenden dizygotischen Zwillingspaar (Eine Fallstudie)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768093
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καπερνάρου Μυρτώ-Ευφροσύνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

2. Textkohärenz beim schriftlichen Ausdruck. Theoretische Ansätze und didaktische Überlegungen auf B2-Niveau.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758925
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδημητροπούλου Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

3. Die Obstruenten des Deutschen und ihre Didaktisierung im DaF- Unterricht griechischer Lerner

Διπλωματική Εργασία uoadl:2765268
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σαρρή Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

4. Die e-Laute im Deutschen. Ein Didaktisierungsvorschlag für griechische Lerner des Deutschen

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751145
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεμενόγλους Ελπίδα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

5. Ausspracheschulung und Spracherwerbstheorien. Anwendung im Unterricht griechischer Lerner des Deutschen

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873745
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Χριστίνα-Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

6. Phraseme und ihre projektorientierte Vermittlung im DaF-Unterricht

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874702
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σιφναίου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

7. Die Artikulation der Vokale des Deutschen von griechischen DaF-Lernern. Tonaufnahmen, Aussprachefehler und Ausspracheschulung.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874657
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κασαγιάννη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

8. Deutsch als Fremdsprache für Lerner aus anderen Kulturkreisen. Interkulturelle Didaktik und Lehreridentität als Mittel zur Überbrückung von pragmatischen Differenzen im DaF-Unterricht

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873002
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μουτάφη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

9. Die Didaktisierung von Phrasemen im DaF-Unterricht unter Einsatz von Korpora

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873022
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δήμα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

10. Die Didaktisierung von Tropen im DaF- Unterricht am Beispiel der Metapher

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873308
Μονάδα:
Γλωσσολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τρούπκου Ραφαέλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία