Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Οι αεροδιακομιδές στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812490
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φυντάνης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Μεταμοσχεύσεις και δωρεά νεφρών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818855
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αραπακοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Επιπλοκές τοποθέτησης κεντρικά εισερχόμενου κεντρικού φλεβικού καθετήρα υπό άμεση υπερηχογραφική καθοδήγηση έναντι αυτής με οδηγά σημεία στη ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819176
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πίτσιου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Οι κιρκάδιοι ρυθμοί σε ασθενείς αυξημένης φροντίδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817661
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δούρου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε παιδιά: Ιδιαιτερότητες στη θεραπευτική αντιμετώπιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815612
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσαλέρα Αγλαία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Η σημασία της στοματικής υγιεινής στο διασωληνωμένο ασθενή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815452
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κολοκάθη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Συσχέτιση της C- αντιδρώσας πρωτεΐνης με το SOFA score στη χρονική εξέλιξη της σήψης και η προγνωστική αξία των μεταβολών τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817663
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μούτου Αρχοντούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Εκτίμηση νοσηλευτικής στελέχωσης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ενηλίκων με την κλίμακα NAS και δυσμενείς εκβάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815584
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δέδε Μαρία-Νίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Ο ρόλος των κατασταλτικών φαρμάκων στην πρόληψη του παραληρήματος στους ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815657
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Συγγραφέας:
Παπαπαρίση Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Ο ρόλος της αιμοκάθαρσης στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812492
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Υφαντή Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Η σύγκριση της λιδοκαΐνης και της προποφόλης στις αντιδράσεις των ασθενών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας κατά την βρογχοαναρρόφηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810746
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ανδριώτη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας