Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Διαταραχές ύπνου και ποιότητα ζωής ασθενών με οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836805
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραγιάννης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Επίδραση της άσκησης με αντιστάσεις στη διαχείριση της υπέρτασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836784
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτουλογένη Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Γνώση και προσήλωση στην αντιπηκτική αγωγή ασθενών με κολπική μαρμαρυγή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837151
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μεσύρη Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Καρδιακή αποκατάσταση : λειτουργική ικανότητα και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837684
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
Συγγραφέας:
Κουγιουμτζόγλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Ετοιμότητα για άσκηση ασθενών μετά από χειρουργική επέμβαση καρδιάς και παράγοντες που την επηρεάζουν

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814528
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Η επίδραση της αερόβιας άσκησης σε ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876071
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
Συγγραφέας:
Γερογιάννη Ευδοκία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Συσχέτιση γνώσης και προσήλωσης στη θεραπευτική αγωγή ασθενών με στεφανιαία νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878308
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
Συγγραφέας:
Κότσιφα Ρόζα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας