Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Υποστηρικτικές ανάγκες ασθενών που λαμβάνουν στοχευμένες θεραπείες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838901
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντόλα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Ποιότητα ζωής ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810524
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
Συγγραφέας:
Κατσέλου Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Φραγμοί στη διαχείριση του καρκινικού πόνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810511
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
Συγγραφέας:
Κρεσταινίτη Eυφροσύνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Σχέση διατροφικής καθοδήγησης, επιπέδων ωκυτοκίνης και ανορεξίας ασθενών με καρκίνο που λαμβάνουν πλατίνα: πιλοτική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2791105
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στυλιανού Χρίστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Ανάγκες και προβλήματα νέων ενηλίκων με καρκίνο: Νοσηλευτική θεώρηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2843750
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
Συγγραφέας:
Παπαχριστοφίλου Αιμιλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Ανάγκες ανακουφιστικής φροντίδας μελών της οικογένειας ασθενών με καρκίνο τις τελευταίες ημέρες της ζωής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2845403
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κετσιμπάσης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας