Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η χρήση παρεμβάσεων βασισμένων στη μέθοδο της ενσυνειδητότητας σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820563
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανιώτη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Ψυχοπαθολογία τρομοκρατών και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις θυμάτων τρομοκρατίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836802
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπακάλη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Η συμπεριφορική διάσταση της τελειοθηρίας στην ψυχιατρική θεραπευτική πρακτική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837431
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπούκλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις παιδιών προσφύγων της Μέσης Ανατολής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838004
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τόπη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Παχυσαρκία και ποιότητα ζωής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838716
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Η Εποπτεία σε Ψυχιατρικούς Νοσηλευτές και Μη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819063
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τρίκα Δημητρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Συστηματική ανασκόπηση της συνέντευξης κινητοποίησης σε πάσχοντες από σχιζοφρένεια και σε πάσχοντες από σχιζοφρένεια με παράλληλη χρήση ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812075
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρέμπελου Αικατερίνη - Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Συστηματική ανασκόπηση στη γνωσιακή θεραπεία με βάση την ενσυνειδητότητα σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812286
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βόνγκλη Μαγδαληνή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας