Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Fine-Grained Complexity: Exploring Reductions and their Properties

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815281
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πετσαλάκης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

2. Dimensionality reduction for approximate near neighbor search in the Manhattan metric

Διπλωματική Εργασία uoadl:2868157
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μαργώνης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Voting Rules for Expressing Conditional Preferences in Multiwinner Elections

Διπλωματική Εργασία uoadl:2872877
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Παπασωτηρόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

4. Notions of Galois connections for Bilattices

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864553
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πιτσιλαδής Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Contributions of Graph Theory and Algorithms to Animal Behaviour and Neuroscience

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863880
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Σμιτ Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Decompositions and Algorithms for the Disjoint Paths Problem in Planar Graphs

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865406
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Σταμούλης Γιάννος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Expanding Graphs and Balanced Separators

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882698
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Νικλάνοβιτς Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες