Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887411
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λαουδίκος Λουκάς
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Η Μη Ζητηθείσα Εμπορική Επικοινωνία στη διατομή μεταξύ Δικαίου Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858052
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μητρόπουλος Στέφανος-Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Συμβάσεις και προστασία των δικαιωμάτων των φωτογράφων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2892759
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σαλταγιάννη Ήρα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Ζητήματα από τη Σύμβαση Τραπεζικής Κατάθεσης: Ο Κοινός Λογαριασμός

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893633
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κατσίμπα Ελένη-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η αρχή της διαφάνειας σε δάνεια ξένου νομίσματος, με έμφαση στο ελβετικό φράγκο, κατά τη νομολογία του ΔΕΕ και την Οδηγία 2014/17/ΕΕ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893685
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κωτούλα Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2894576
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χαραλάμπους Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

7. Η Αστική Ιατρική Ευθύνη του Γυναικολόγου-Νομολογία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893422
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δασκαλοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

8. Ο Κανονισμός Χρηματιστηρίου Ενέργειας από πλευράς Αστικού Δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2894049
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζούπα Άννα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Η επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στα Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2892808
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καρακώστα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

10. Οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895026
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σκραπαλιώρη Τάνια-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η συγκατάθεση του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων του υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και ειδικότερα η θέση της στην επεξεργασία εντός δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ν 3471/2006)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2894573
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ντασιώτη Νεκταρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Ο ρόλος του εισαγγελέα κατά την απονομή της δικαιοσύνης και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2892157
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λυμπεροπούλου Ξένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Επιλογή θεραπευτικής μεθόδου και αστική ιατρική ευθύνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2894710
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ασημακόπουλος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

14. Το Μουσικό Έργο : Έννοια - Εκμετάλλευση - Προστασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2894562
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Φώσκολος Μάρκος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Η αστική ευθύνη του ορθοπεδικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893984
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πουλάκη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Ορισμός και αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895165
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουλιού Χρυσαυγή
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Ζητήματα όρων και επιτρεπτού της επεξεργασίας δεδομένων υγείας και γενετικών δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895228
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπονάτσου Νεκταρία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Ευθύνη των Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου για Προσβολές της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887708
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Νικολαρέα Έλενα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Το Δικαίωμα στη Λήθη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2892907
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μάτσακα Αλεξία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Ασφαλιστική Σύμβαση και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893275
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πολίτη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία