Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η Μη Ζητηθείσα Εμπορική Επικοινωνία στη διατομή μεταξύ Δικαίου Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858052
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μητρόπουλος Στέφανος-Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση έργων προστατευόμενων από τις διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858020
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βαρζακάκου Στέλλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Αστική ευθύνη και τεχνητή νοημοσύνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863106
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ηλία Φλώρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Αστική Ευθύνη στις κεφαλαιουχικές εταιρείες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863338
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκίκα Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Σύγχρονες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, Το ειδικότερο ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων ΑΚ 288,388

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863430
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μοσχοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία