Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Δερματοσκόπηση μετάτυπικού βασικοκυτταρικού καρκινώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877426
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καπνιάρη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Δερματοσκόπηση Bασικοκυτταρικού Kαρκινώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876247
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κίτσιου Ευτυχία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Αξιολόγηση in vivo δοκιμασιών και τρυπτάσης ορού στην διαγνωστική προσπέλαση αντιδράσεων σε χημειοθεραπευτικά σκευάσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878277
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρωτσιάμης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Διαγνωστική μελέτη της ποιότητας του ύπνου σε ασθενείς με δερματικά νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878971
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παντελίδη Κλεονίκη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Συσχέτιση ηωσινοφιλίας και ολικής IgE με το μοντέλο ευαισθητοποίησης σε εισπνεόμενα αλλεργιογόνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882140
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Η μελέτη της επίπτωσης των ψυχιατρικών νοσημάτων με ειδικές διαγνωστικές μεθόδους στη ψωρίαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893762
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καζαντζόγλου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Ιατρική ακριβείας και αυτοάνοσα νοσήματα: Σχέση διάγνωσης και θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2855495
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκιαουράκη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Eπιπολασμός μεταβολικού συνδρόμου σε ασθενείς με ψωρίαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2894153
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραμπάρπα Αργυρώ-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας