4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 2

Conference Proceedings uoadl:1001800 3072 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 2
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Publisher:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Editor:
Κοίλιας, Χρήστος
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Databases and Information Systems
Informatics in education
Computer Security
Networks and Telecommunications
Artificial Intelligence
Number of pages:
686
Bib number:
351140
Usher Number:
004 Πσπ π[19--] 2

Φίλτρο

 

41. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. Ολοκληρωμένο σύστημα τηλειατρικής

Conference Paper uoadl:1038866
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τζίβα, Λ.
Μαυρογονάτος, Α.
Γιουβανάκης, Ν.
Παρθένης, Κ.
Δημητριάδης, Β.
Main subject category:
Computer science

42. Χρήση τεχνιτών Νευρωνικών δικτύων στην ιατρική διάγνωση

Conference Paper uoadl:1038873
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαδουράκης, Γιώργος Μ.
Βούρκας, Μ.
Μιχελογιάννης, Ι.
Jervis, B. W.
Main subject category:
Networks and Telecommunications

43. Blood Bank Database (BB-DB). Τα τμήματα αιμοδοσίας στο δρόμο της μηχανοργάνωσης

Conference Paper uoadl:1038878
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μανιάτης, Α.
Μπαλάτος, Κ.
Παναγοπούλου, Γ.
Παντελής, Α.
Συρμακέσης, Σ.
Τσακαλίδης, Αθανάσιος
Main subject category:
Databases and Information Systems

44. Reusing a software product: what can we do in practice?

Conference Paper uoadl:1038881
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Grechenig, Thomas
Biffl, Stefan
Main subject category:
Databases and Information Systems

45. Object oriented information system development

Conference Paper uoadl:1038885
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Glykas, M.
Wilhelmij, P.
Holden, T.
Main subject category:
Databases and Information Systems

46. A multiparadigm environment for the design of interoperable information systems

Conference Paper uoadl:1038888
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Theodoulidis, Babis
Petrounias, Ilias
Main subject category:
Databases and Information Systems

47. Internationalisation and localisation of software

Conference Paper uoadl:1038892
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Karkaletsis, Evaggelos
Spyropoulos, Constantine D.
Main subject category:
Databases and Information Systems

48. Ένα βασισμένο σε οντότητες μοντέλο δεδομένων και ο μαθηματικός του ορισμός

Conference Paper uoadl:1038899
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Gouscos, Dimitris
Τσαλγατίδου, Αφροδίτη
Halatsis, Costas
Main subject category:
Databases and Information Systems

49. Σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος CASE 2ης γενιάς ATLAS (Advance Technology Applicationframework System) για την ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων

Conference Paper uoadl:1038909
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Χάλαρης, Ιωάννης
Σαμουρκασίδης, Απόστολος
Πυριόχος, Δ.
Γερόπουλος, Σ.
Φραγκιαδάκης, Γεώργιος
Main subject category:
Databases and Information Systems

50. Towards the development of an expert tool for designing distributed systems

Conference Paper uoadl:1038921
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βασιλάκης, Κ.
Georgiadis, Panagiotis
Λέλης, Δ.
Μουζάκης, Δ.
Main subject category:
Databases and Information Systems