6ο Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής.Προς την κοινωνία της πληροφορίας. Τάσεις και δραστηριότητες στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Πρακτικά εισηγήσεων.(Τόμος 1)

Conference Proceedings uoadl:1001810 2849 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
6ο Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής.Προς την κοινωνία της πληροφορίας. Τάσεις και δραστηριότητες στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Πρακτικά εισηγήσεων.(Τόμος 1)
Languages of Item:
Greek
English
Publisher:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Editor:
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Year of publication:
1997
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Computer Security
Databases and Information Systems
Digital Signal and Image Processing
Software Engineering
Keywords:
Παράλληλα συστήματα, Λογισμικό, Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων, Εφαρμογές, Θεμελιώσεις πληροφορικής
Number of pages:
410
Bib number:
547897
Usher Number:
004. ΠΣΠ1997 ε 1997 1
Notes:
Αθήνα.4-6 Δεκεμβρίου 1997
Εκπαιδευτικό Κέντρο Κτηματικής Τράπεζας

Φίλτρο