1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Αθήνα, 20-22 Φεβρουαρίου 1987) Τόμος 1

Conference Proceedings uoadl:1001890 1272 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Αθήνα, 20-22 Φεβρουαρίου 1987) Τόμος 1
Languages of Item:
Greek
Collectivity:
Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Publisher:
Αθανασόπουλος Σ.
Παπαδάμης Σ.
Editor:
Ελλάδα. Υπουργείο Πολιτισμού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας . Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας
Year of publication:
1987
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore
Other subject categories:
Geography, Atlases, maps
Mathematical geography
Klimatology
Number of pages:
76
Bib number:
435672
Usher Number:
910 ΠΓΣ1987 π 1987 1

Φίλτρο