Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο

Conference Proceedings uoadl:1002043 235 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Original Title:
Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο
Year of publication:
1995
Bib number:
95201
Usher Number:
349.2(4-672)EU(063) ΕΚΔΕΙ1992 ε 1995