Συνταγματική οριοθέτηση κρατικών παρεμβάσεων και διεθνείς συμβάσεις για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες

Conference Proceedings uoadl:1002045 232 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Original Title:
Συνταγματική οριοθέτηση κρατικών παρεμβάσεων και διεθνείς συμβάσεις για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες
Year of publication:
1988
Bib number:
175021
Usher Number:
349.211(063) ΣΟΚ1988 1988