νέοι τρόποι επίλυσις των συλλογικών διαφορών εργασίας

Conference Proceedings uoadl:1002046 263 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Original Title:
νέοι τρόποι επίλυσις των συλλογικών διαφορών εργασίας
Year of publication:
1992
Bib number:
176666
Usher Number:
349.214(063) NTE1992 1992