Διεθνείς και πολυεθνικές διαστάσεις εργατικού δικαίου πολυεθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων και εργασιακές σχέσεις

Conference Proceedings uoadl:1002048 241 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Original Title:
Διεθνείς και πολυεθνικές διαστάσεις εργατικού δικαίου πολυεθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων και εργασιακές σχέσεις
Year of publication:
1998
Bib number:
95544
Usher Number:
349.23(063)ΔΠΔ1998 1998