Πρωτότυπο & Μετάφραση: πρακτικά Συνεδρίου Αθήνα 11-15 Δεκεμβρίου 1978

Conference Proceedings uoadl:1002440 928 Read counter

Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Original Title:
Πρωτότυπο & Μετάφραση: πρακτικά Συνεδρίου Αθήνα 11-15 Δεκεμβρίου 1978
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Πρωτότυπο και Μετάφραση
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας. Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας
Publisher:
Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία
Editor:
Σοϊλέ, Χρυσούλα
Year of publication:
1980
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Greek language
Other subject categories:
Linguistics
Keywords:
Μετάφραση, Ερμηνεία
Number of pages:
456
Bib number:
140578
Usher Number:
418.0206 ΠΜ1978 1980
Notes:
Πρωτότυπο και Μετάφραση (11-15 Δεκεμβρίου 1978: Αθήνα)