Ιn memoriam D. Kotsakis

Honorific Edition uoadl:1002451 3155 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Εις μνήμην Δ. Κωτσάκη
Languages of Item:
Greek
English
Translated title:
Ιn memoriam D. Kotsakis
Honored person or collectivity:
Κωτσάκης , Δημήτριος Δ.
Year of publication:
1988
Place of publication:
Αθήνα
Number of pages:
440
Bib number:
860
Usher Number:
520 ΚονΓ ε 1988