Αφιέρωμα εις τον Ηλίαν Γ. Μαριολόπουλον

Honorific Edition uoadl:1002455 3033 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Αφιέρωμα εις τον Ηλίαν Γ. Μαριολόπουλον
Languages of Item:
Greek
English
French
Honored person or collectivity:
Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ.
Publisher:
Meteorological Institute of the University of Thessaloniki
Year of publication:
1980
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
340
Bib number:
6184
Usher Number:
551.5 ΑγγΒ α 1980