Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

Honorific Edition uoadl:1002467 3992 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αφιέρωμα εις Αλέξανδρον Ν. Τσιριντάνην: υπό του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Tsirintanes, Alexandros Nikolaou
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
1980
Place of publication:
Αθήναι - Κομοτηνή
Number of pages:
659
Bib number:
97714
Usher Number:
34(082.2) ΤσιΑ α 1980