Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002470 5089 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)
Honored person or collectivity:
Michaelides - Nouaros, Georges
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
1987
Place of publication:
Αθήνα
Number of pages:
572
Bib number:
100092
Usher Number:
34(082.2) ΜιχΓ π 1987 1