Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002470 4193 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)
Honored person or collectivity:
Michaelides - Nouaros, Georges
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
1987
Place of publication:
Αθήνα
Number of pages:
572
Bib number:
100092
Usher Number:
34(082.2) ΜιχΓ π 1987 1

Φίλτρο

 

41. Ο διαχειριστής κληρονομιάς: (τρόπος διαχειρίσεως, κληροδοσία διαχειρίσεως ή εκτελεστής διαθήκης;) (τ. 2)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004842
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Main subject category:
Law of Succession (Estates)

42. Αδυναμία παροχής και υπερημερία του δανειστή - οριακές περιπτώσεις (τ. 2)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004847
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Main subject category:
Law of Obligations

43. Η εμπορική δημοσιότητα (τ. 2)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004853
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σχινάς, Ιωάννης Γ.
Main subject category:
Commercial Law

44. "Ιδιωτική αστυνομία", Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις: προβληματισμοί με αφορμή την απεργία στη "MOBIL" (τ.2)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004858
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τραυλός-Τζανετάτος, Δημήτρης Α.
Main subject category:
Labour Law

45. Η καταγγελία στη συμμίσθωση κοινού (τ. 2)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004863
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Φίλιος, Παύλος Χ.
Main subject category:
Law of Obligations

46. Η μετακλητή ανταλλακτική σύμβαση: ένα σχεδίασμα εξ αφορμής του προβλήματος της έμμισθης εντολής (τ. 2)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004868
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χριστοδούλου, Φοίβος Χ.
Main subject category:
Law of Obligations

47. Οι υποχρεώσεις προσπαθείας (τ. 2)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004878
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χριστοφορίδης, Χριστόφορος Γ.
Main subject category:
Law of Obligations

48. Το πρόβλημα της μεταβίβασης των διαπλαστικών δικαιωμάτων (τ. 2)

Paper in Honorific Edition uoadl:1005110
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου, Ξένη Β.
Main subject category:
Civil Law