Τόμος προς τιμήν Γεωργίου Θ. Ράμμου (τ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002475 2808 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τόμος προς τιμήν Γεωργίου Θ. Ράμμου (τ. 1)
Honored person or collectivity:
Rammos, Georgios Th.
Publisher:
National and Kapodistrian University of Athens. Faculty of Law
Year of publication:
1979
Place of publication:
Αθήναι
Number of pages:
517
Bib number:
341219
Usher Number:
34(082.2) ΡαμΓ τ 1979 1