Τιμητικός τόμος υπέρ του Αντωνίου Ζηλήμονος. Προέδρου του Αρείου Πάγου επί τη αποχωρήσει αυτού εκ της υπηρεσίας

Honorific Edition uoadl:1002482 1767 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τιμητικός τόμος υπέρ του Αντωνίου Ζηλήμονος. Προέδρου του Αρείου Πάγου επί τη αποχωρήσει αυτού εκ της υπηρεσίας
Languages of Item:
Greek
Editor:
Rammos, Georgios Th.
Fragistas, Char. N.
Year of publication:
1939
Place of publication:
Αθήναι
Number of pages:
485
Bib number:
410521
Usher Number:
34(082.2) ΖηλΑ τ 1939

Φίλτρο

 

21. Η προαιρετική ρήτρα υποχρεωτικής διαιτησίας κατά το άρθρον 36 παρ. 2 του καταστατικού του διαρκούς δικαστηρίου διεθνούς δικαιοσύνης

Paper in Honorific Edition uoadl:1007099
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Tenekides, Giorgos
Main subject category:
International Law

22. Delictum continuatum

Paper in Honorific Edition uoadl:1007101
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τζωρτζόπουλος , Χαράλαμπος Ν.
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)

23. Τύχη και εξασφάλισις δικαιωμάτων γυναικός επί προικώων διατετιμημένων ακινήτων επί λύσεως γάμου διαζυγίω ή θανάτω του ανδρός

Paper in Honorific Edition uoadl:1007103
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσαπραλής , Φίλιππος Α.
Main subject category:
Family Law

24. Η συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1007104
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσάτσος, Δημήτρης Θ.
Main subject category:
Constitutional Law

25. Τινά περί των πηγών του παρ'ημίν ισχύοντος δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1007105
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Tsatsos Konstantinos
Main subject category:
History of Law

26. Επί της νομικής θέσεως του εκδοχέως ασφαλιστικής απαιτήσεως επί ασφαλίσεως κατά ζημιών

Paper in Honorific Edition uoadl:1007107
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Tsirintanes, Alexandros Nikolaou
Main subject category:
Insurance Law

27. Περί της lex commissoria

Paper in Honorific Edition uoadl:1007108
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Φουρκιώτης , Κωνσταντίνος
Main subject category:
Roman Law

28. Υποκατάστασις εις θέσιν επισπεύδοντος (Πολ.Δικ. παρ. 914)

Paper in Honorific Edition uoadl:1007110
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Fragistas, Char. N.
Main subject category:
Civil Procedure