Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών Επιστημών: μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου

Honorific Edition uoadl:1002502 1531 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών Επιστημών: μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου
Honored person or collectivity:
Bizoukides, C.
Publisher:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Editor:
Michaelides - Nouaros, Georges
Pantazopoulos, Nikolaos I.
Year of publication:
1963
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
775
Bib number:
202169
Usher Number:
34(082.2) ΒΙΖ

Φίλτρο

 

1. Cérès ou Céréale, Comment les XII Tables châtiaient les degradations rurales

Paper in Honorific Edition uoadl:1012676
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Reinach, Julien
Main subject category:
Economics

2. Une science statistique du Droit

Paper in Honorific Edition uoadl:1012684
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Dekkers, René
Main subject category:
Statistics

3. Les idées philosophiques de Léon le Sage sur les limites du pouovoir legislatif et son attitude envers les coutumes

Paper in Honorific Edition uoadl:1012686
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Michaelides - Nouaros, Georges
Main subject category:
Philosophy of Law

4. Χειρόγραφος νομοκάνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Paper in Honorific Edition uoadl:1012691
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κυριακίδης, Στίλπων Π.
Main subject category:
Ecclesiastical Law

5. Le constitutum debiti alieni et le droit Babylonien

Paper in Honorific Edition uoadl:1012694
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Szlechter, Emile
Main subject category:
Law of Obligations

6. Provocatio per la perduellio; Provocatio sacramento e o rdalia

Paper in Honorific Edition uoadl:1012697
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Grosso, Giuseppe
Main subject category:
Roman Law

7. Η θέσις του αυτοκράτορος του Βυζαντίου εν τη θεία λατρεία

Paper in Honorific Edition uoadl:1012705
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Κοτσώνης, Ιερώνυμος Ι.
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

8. Remarques sur la reconnaissance de la liberté des cites helléniques et la proclamation de Flamininus (196 a. C.)

Paper in Honorific Edition uoadl:1012714
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Lemosse, Maxime
Main subject category:
International Law

9. Über die Scholienapparate der Basiliken

Paper in Honorific Edition uoadl:1012730
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Scheltema, H. J.
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

10. Χηρωσταί: συμβολή εις την προϊστορίαν του ελληνικού κληρονομικού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1012734
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσιτσικλής, Μιχαήλ Ι.
Main subject category:
Law of Succession (Estates)

11. Les buts extra – fiscaux de l’ impôt; la théorie moderne

Paper in Honorific Edition uoadl:1012743
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δερτιλής, Παναγιώτης Β.
Main subject category:
Economic Law

12. Les origines du droit Louisianais

Paper in Honorific Edition uoadl:1012751
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Stone, Ferdinand
Main subject category:
Law and Legislation

13. Les particularités afférentes aux biens dans l’ économie sous - développée

Paper in Honorific Edition uoadl:1012758
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Delivanis, Dimitrios J.
Main subject category:
Commercial Law

14. Roms älteste Juristenschrift

Paper in Honorific Edition uoadl:1012769
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Mayer-Maly, Theo
Main subject category:
Roman Law

15. Οι λόγοι διαζυγίου επι Τουρκοκρατίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1012779
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γκίνης, Δημήτριος Σ.
Main subject category:
Family Law

16. Γένεσις και μορφή της μισθώσεως έργου κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1012784
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Deliyiannis, J.
Main subject category:
Greek Ancient Law

17. Εξελικτικαί διακυμάνσεις του σαμιακού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1012794
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σεβαστάκης, Αλέξης Δ.
Main subject category:
Law and Legislation

18. Remarques sur le role de la volonté au Bas – Empire et à Byzance

Paper in Honorific Edition uoadl:1012801
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Malafosse, Jehan de
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

19. Ο Χριστόδουλος Κλονάρης (1788-1849) και η συμβολή τους εις την αναγέννησιν της δικαιοσύνης

Paper in Honorific Edition uoadl:1012808
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σερεμέτης, Δημήτριος Γ.
Main subject category:
Law and Legislation

20. Οι κοινωνικώς απροσάρμοστοι ανήλικοι εις την αρχαίαν Ελλάδα

Paper in Honorific Edition uoadl:1012819
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βουγιούκας, Κωνσταντίνος Ν.
Main subject category:
Criminal Law