Μνήμη Ν. Βερβεσού

Honorific Edition uoadl:1002508 865 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Μνήμη Ν. Βερβεσού
Languages of Item:
Greek
Deutsche
Honored person or collectivity:
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
1991
Place of publication:
Αθήνα - Κομοτηνή
Number of pages:
386
Bib number:
133600
Usher Number:
34(082.2) ΒερΝ μ 1991