Τιμαί Ιωάννου Τριανταφυλλόπουλου

Honorific Edition uoadl:1002559 1064 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Original Title:
Τιμαί Ιωάννου Τριανταφυλλόπουλου
Languages of Item:
English
Deutsche
Italian
Greek
French
Honored person or collectivity:
Τριανταφυλλόπουλος , Ιωάννης
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
2000
Place of publication:
Αθήνα - Κομοτηνή
Number of pages:
620
ISBN:
960-15-0390-0
Bib number:
351036
Usher Number:
34(082.2) ΤριΙ τ 2000

Φίλτρο

 

1. A contribution to the search for ancient Helike

Paper in Honorific Edition uoadl:1019584
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Κουράκης, Νέστωρ-Κωνσταντίνος Ε.
Main subject category:
Archaeology

2. Ex oriente lux in der rechtsgeschichte?

Paper in Honorific Edition uoadl:1019591
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Hengstl , Joachim
Main subject category:
History of Law

3. Citazioni omeriche nel digesto

Paper in Honorific Edition uoadl:1019597
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Martini, Remo
Main subject category:
Greek Ancient Law

4. Sanction contre un juge

Paper in Honorific Edition uoadl:1019599
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Effenterre , Henri van
Main subject category:
Greek Ancient Law

5. Salvezza della polis e salvezza dell' ellade nel teatro di Aristofane

Paper in Honorific Edition uoadl:1019614
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Santori, Franco
Main subject category:
Ancient Greek history

6. Rechtsvorschriften und rechtsanwendung in Athen (5./4. Jh. v. Chr.)

Paper in Honorific Edition uoadl:1019616
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Thür, Gerhard
Main subject category:
Greek Ancient Law

7. Νέο δικαστικό πινάκιο από την Αθήνα

Paper in Honorific Edition uoadl:1019618
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Κριτζάς, Χαράλαμπος
Main subject category:
Archaeology

8. Written contracts of prostitution in fourth-century Athens

Paper in Honorific Edition uoadl:1019621
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Cohen, Edward E.
Main subject category:
Greek Ancient Law

9. Lectures de IG V-2 262

Paper in Honorific Edition uoadl:1019629
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Riele, G.-J.-M.-J.
Main subject category:
Greek Ancient Law

10. Iustitiae oblivio

Paper in Honorific Edition uoadl:1019633
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Orth, Wolfgang
Main subject category:
Greek Ancient Law

11. Σχέση βασιλείας και λαού. Αποκατάσταση "διορθωθέντος" χωρίου του Αριστοτέλους

Paper in Honorific Edition uoadl:1019643
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Μικρογιαννάκης, Εμμανουήλ Ι.
Main subject category:
Greek Ancient Law

12. Un decret en l'honneur de l'archonte Lysias? (vers 239/8 av. J.-Chr.) (Hesperia, 7, 1938, p.123-6, no 25;SEG, 29,78)

Paper in Honorific Edition uoadl:1019650
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Πελεκίδης , Χρύσης Σ.
Main subject category:
Greek Ancient Law

13. Retour à la grande souscription publique de cos des années 205-201 avant J.-C

Paper in Honorific Edition uoadl:1019653
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Migeotte, Leopold
Main subject category:
Greek Ancient Law

14. Παρατηρήσεις επί των αιτωλικών ανθρωπωνυμίων

Paper in Honorific Edition uoadl:1019659
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Antonetti, Claudia
Main subject category:
Ancient Greek literature

15. Colophon and the war of Aristonicus

Paper in Honorific Edition uoadl:1019663
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Buraselis, Kostas
Main subject category:
Ancient Greek history

16. Rechtsalltag im spiegel der hellenistischen papyri Ägyptens

Paper in Honorific Edition uoadl:1019678
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Rupprecht , Hans-Albert
Main subject category:
Greek Ancient Law

17. Elementi sociali e politici nel III libro dei Maccabei

Paper in Honorific Edition uoadl:1019685
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Passoni Dell' Acqua, Anna
Main subject category:
Philosophy of Law

18. Restitutio natalium

Paper in Honorific Edition uoadl:1019688
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Lemosse, Maxime
Main subject category:
History of Law

19. Το δικηγορικό λειτούργημα και οι αμοιβές του στη Ρώμη

Paper in Honorific Edition uoadl:1019691
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Δημοπούλου , Αθηνά Α.
Main subject category:
Roman Law

20. Η προσφυγή στον λαό κατά των προστίμων του μεγάλου ποντίφηκα

Paper in Honorific Edition uoadl:1019694
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Creator:
Τζαμτζής , Ιωάννης Ε.
Main subject category:
Roman Law