Θεμέλιος τιμητικός τόμος Γεωργίου Ν. Δημητροκάλλη

Honorific Edition uoadl:1002608 786 Read counter

Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Θεμέλιος τιμητικός τόμος Γεωργίου Ν. Δημητροκάλλη
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Δημητροκάλλης, Γεώργιος Ν.
Publisher:
Democritus University of Thrace
Editor:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Ελληνικής ΦΙλολογίας
Year of publication:
2003
Place of publication:
Κομοτηνή
Number of pages:
212
Bib number:
604139
Usher Number:
880.9 ΘΤΤ 2003
Notes:
Στον τόμο περιλαμβάνεται βιογραφικό σημείωμα για τον τιμώμενο και η εργογραφία του.

Φίλτρο

 

1. Νάνοι και Πυγμαίοι

Paper in Honorific Edition uoadl:1029029
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Ioannidou, Charikleia Grace
Main subject category:
Ancient Greek literature

2. Η αβεβαιότητα και το τυχαίο στο έργο του Ευρυπίδη

Paper in Honorific Edition uoadl:1029035
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Κυριάκου, Πουλχερία
Main subject category:
Ancient Greek literature

3. Οδύσσειας δ 189-202: η δεύτερη παρέμβαση του Πεισίστρατου και η χρήση της επικής παράδοσης

Paper in Honorific Edition uoadl:1029047
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Μανακίδου, Φλώρα Π.
Main subject category:
Ancient Greek literature

4. Εικαστικές και άλλες τέχνες στον πάπυρο

Paper in Honorific Edition uoadl:1029051
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Σαρισχούλη, Παναγιώτα
Main subject category:
Visual Arts

5. Η κυρίαρχη παρουσία της Venus στην επιστολή του Πάρη προς την Ελένη (OV. HER. 16)

Paper in Honorific Edition uoadl:1029069
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Μιχαλόπουλος, Ανδρέας Ν.
Main subject category:
Latin literature

6. Primus Amor Phoebi: η ποιητική των μεταμορφώσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1029075
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Μολυβιάτη, Ουρανία
Main subject category:
Latin literature

7. Επισημάνσεις σε μια επιστολή (=Gautier 4) του Θεοφύλακτου Βουλγαρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1029083
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Παπαγιάννης, Γρηγόριος
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature

8. Η επιστολή αρ. 3 (εκδ. Σπ. Λάμπρου) του Θεόδωρου Κυζίκου στον Κώδικα Vind. Phil. Gr. 342

Paper in Honorific Edition uoadl:1029097
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Τζιατζή - Παπαγιάννη, Μαρία
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature

9. Μεταφράζοντας το Finnegans wake: μια πρόκληση για τη γλώσσα του μοντερνισμού

Paper in Honorific Edition uoadl:1029107
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Αρσενίου, Ελισάβετ
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature

10. Επί της προβολής της προβολής

Paper in Honorific Edition uoadl:1029139
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Καμπάκη - Βουγιουκλή, Πηνελόπη Ευστρ.
Main subject category:
Linguistics

11. Με αφορμή ένα κείμενο του Α. Καρκαβίτσα

Paper in Honorific Edition uoadl:1029145
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Παντελίδης, Νικόλαος
Main subject category:
Linguistics

12. Η ποίηση ως αισθητική ηδονή στο Περί Ποιητικής του Αριστοτέλους

Paper in Honorific Edition uoadl:1029149
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Μάνος, Ανδρέας Χρ.
Main subject category:
Philosophy