Διονύσιος Σολωμός: διακόσια χρόνια από τη γέννησή του: επετειακή εκδήλωση στη Λευκάδα, Παρασκευή 7 Αυγούστου 1998

Honorific Edition uoadl:1002611 720 Read counter

Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Διονύσιος Σολωμός: διακόσια χρόνια από τη γέννησή του: επετειακή εκδήλωση στη Λευκάδα, Παρασκευή 7 Αυγούστου 1998
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Σολωμός, Διονύσιος
Publisher:
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών
Year of publication:
2000
Place of publication:
Αθήνα
Number of pages:
72
ISBN:
960-7498-08-9
Bib number:
350214
Usher Number:
888.1423 ΣολΔ ΕΛΜ δ 2000

Φίλτρο

 

1. Διονύσιος Σολωμός ή Το τίμημα της ελευθερίας ενός κόντε

Paper in Honorific Edition uoadl:1027787
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Τσούτσουρα, Μαρία
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature

2. Ο Σολωμός στο φως και στο σκοτάδι

Paper in Honorific Edition uoadl:1027789
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Βαλαωρίτης, Νάνος Κων.
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature

3. Οι Λευκάδιοι Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Κωνσταντίνος Στρατούλης, Σπυρίδων Ζαμπέλιος και ο Διονύσιος Σολωμός

Paper in Honorific Edition uoadl:1027790
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Φωτεινός, Κώστας Θ.
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature

4. Η απήχηση του Σολωμού στο έργο του Άγγελου Σικελιανού. Γλωσσικοί και Ιδεολογικοί κώδικες

Paper in Honorific Edition uoadl:1027807
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη, Βιβέτ Σ.
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature