Τόμος εόρτιος: χιλιοστής εξακοσιοστής επετείου μεγάλου Αθανασίου (373-1973)

Honorific Edition uoadl:1002612 770 Read counter

Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Τόμος εόρτιος: χιλιοστής εξακοσιοστής επετείου μεγάλου Αθανασίου (373-1973)
Languages of Item:
Greek
English
Honored person or collectivity:
Αθανάσιος, ο Μέγας
Publisher:
ΑΠΘ. Θεολογική Σχολή
Editor:
Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι.
Year of publication:
1974
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Number of pages:
380
Bib number:
187808
Usher Number:
888.314 ΑθαΜ ΜανΓ τ 1974

Φίλτρο

 

1. Άκτιστον και κτιστόν, αγέννητον και γεννητόν εις την θεολογίαν του Μεγάλου Αθανασίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1027622
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Χρήστου, Παναγιώτης Κ.
Main subject category:
Religion

2. Η χρήσις των χρονικών κατηγοριών εις την θεολογίαν του Μ. Αθανασίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1027637
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Τσάμης, Δημήτρης Γ.
Main subject category:
Religion

3. Θεολογία και Ανθρωπολογία κατά τον Μέγαν Αθανάσιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1027663
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Ματσούκας, Νίκος Αθ.
Main subject category:
Religion

4. Η ΛΘ΄εορταστική επιστολή του Μ. Αθανασίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1027674
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Σάκκος, Στέργιος Ν.
Main subject category:
Religion

5. Ο Μ. Αθανάσιος ως πηγή της περί Αγίου Πνεύματος διδασκαλίας του Μ. Βασιλείου

Paper in Honorific Edition uoadl:1027686
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Ζήσης, Θεόδωρος Ν.
Main subject category:
Religion

6. Χριστολογία και Σωτηρολογία εν τω συνδέσμω, των κατά τον Μέγαν Αθανάσιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1027689
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Καλογήρου, Ιωάννης Ορ
Main subject category:
Religion

7. Reciprocal trinitarian revelation and man's knowledge of God according to St. Athanasius

Paper in Honorific Edition uoadl:1027700
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Ζαφείρης, Γεράσιμος Σ., Μητροπολίτης Περιστερίου
Main subject category:
Religion