Τάκης Καρβέλης: αφιέρωμα

Honorific Edition uoadl:1002614 670 Read counter

Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Τάκης Καρβέλης: αφιέρωμα
Languages of Item:
Greek
Honored person or collectivity:
Καρβέλης, Τάκης
Publisher:
Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων
Year of publication:
1996
Place of publication:
Αθήνα
Number of pages:
45
Bib number:
173549
Usher Number:
889.092 ΠΕΦ τ 1996
Notes:
Η εκδήλωση έγινε στις 23-5-94

Φίλτρο

 

1. Από το προσωπικό στο οντολογικό. Μεταβολές της ποιητικής όρασης του Τάκη Καρβέλη

Paper in Honorific Edition uoadl:1027568
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Ζήρας, Αλέξης
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature

2. Το ποιητικό μου εργαστήρι

Paper in Honorific Edition uoadl:1027573
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Creator:
Καρβέλης, Τάκης
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature