Η προσέγγισις των νομοθεσιών εντός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1003435 282 Read counter

Original Title:
Η προσέγγισις των νομοθεσιών εντός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Panagopoulos, Theodoros
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
European law
Pages (from-to):
573-592
Notes:
Τόμος Β΄. Περιέχει περίληψη στα γερμανικά σελ. 593.
The digital material of the item is not available.