Η θεμελίωση της ποινής. Ελευθερία της βούλησης - Αρχής της ενοχής

Paper in Honorific Edition uoadl:1007020 302 Read counter

Original Title:
Η θεμελίωση της ποινής. Ελευθερία της βούλησης - Αρχής της ενοχής
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κοτσαλής, Λεωνίδας Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Criminal Law
Pages (from-to):
2411-2443
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.