Η "Φόνισσα" του Παπαδιαμάντη. Μια εγκληματολογική και ποινική προσέγγιση

Paper in Honorific Edition uoadl:1007047 345 Read counter

Original Title:
Η "Φόνισσα" του Παπαδιαμάντη. Μια εγκληματολογική και ποινική προσέγγιση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κουράκης, Νέστωρ-Κωνσταντίνος Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)
Pages (from-to):
2689-2720
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.