Πνευματική ιδιοκτησία, ψηφιακά αρχεία και δημόσιος τομέας

Paper in Honorific Edition uoadl:1009621 234 Read counter

Original Title:
Πνευματική ιδιοκτησία, ψηφιακά αρχεία και δημόσιος τομέας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καλλινίκου , Διονυσία Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Copyright
Pages (from-to):
647-671
The digital material of the item is not available.