Η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τον 20ό αιώνα: ιστορικοκοινωνιολογική επισκόπηση

Paper in Honorific Edition uoadl:1009644 259 Read counter

Original Title:
Η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τον 20ό αιώνα: ιστορικοκοινωνιολογική επισκόπηση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μακρίδης, Βασίλειος Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ecclesiastical Law
Pages (from-to):
859-892
The digital material of the item is not available.