Δυνατότητες να εξαναγκαστεί ο ιδιοκτήτης - εκμισθωτής να παύσει την προσβολή της ελεύθερης χρήσης χώρων γειτονικών προς το ακίνητο (διαμέρισμά) του

Paper in Honorific Edition uoadl:1013462 237 Read counter

Original Title:
Δυνατότητες να εξαναγκαστεί ο ιδιοκτήτης - εκμισθωτής να παύσει την προσβολή της ελεύθερης χρήσης χώρων γειτονικών προς το ακίνητο (διαμέρισμά) του
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δημητρίου, Δημήτριος Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Real Property Law
Other subject categories:
Civil Procedure
Pages (from-to):
105-121
The digital material of the item is not available.