Έφεση και αναίρεση κατ'αποφάσεως με διατάξεις οριστικές και μη οριστικές

Paper in Honorific Edition uoadl:1013477 257 Read counter

Original Title:
Έφεση και αναίρεση κατ'αποφάσεως με διατάξεις οριστικές και μη οριστικές
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κωστάκος , Παναγιώτης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
225-240
The digital material of the item is not available.