Θετικά μέτρα και αρχή της ισότητας από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1016385 402 Read counter

Original Title:
Θετικά μέτρα και αρχή της ισότητας από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δεληγιάννη-Δημητράκου , Χριστίνα
Main subject category:
Comparative law
Pages (from-to):
45-90
The digital material of the item is not available.