Η συνταγματική μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων υπό αναθεώρηση;

Paper in Honorific Edition uoadl:1016397 366 Read counter

Original Title:
Η συνταγματική μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων υπό αναθεώρηση;
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μαθιουδάκης , Ιάκωβος Γ.
Main subject category:
Labour Law
Other subject categories:
Constitutional Law
Public Administration
Pages (from-to):
121-148
The digital material of the item is not available.