Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και σύνταγμα. Μια πρώτη αποτίμηση, ενόψει και της απόφασης ΣτΕ (ΟΛ.) 668/2012

Paper in Honorific Edition uoadl:1016401 419 Read counter

Original Title:
Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και σύνταγμα. Μια πρώτη αποτίμηση, ενόψει και της απόφασης ΣτΕ (ΟΛ.) 668/2012
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χρυσόγονος, Κώστας Χ.
Καϊδατζής, Ακρίτας
Main subject category:
Constitutional Law
Other subject categories:
Insurance Law
Social security and welfare
Pages (from-to):
148-162
The digital material of the item is not available.