Η απόσπαση εργαζομένων κατά την παροχή υπηρεσιών στην ενωσιακή έννομη τάξη: χαρακτηριστικό πεδίο έντασης μεταξύ των εθνικών συστημάτων εργατικού δικαίου και των κανόνων της ενιαίας αγοράς

Paper in Honorific Edition uoadl:1016411 432 Read counter

Original Title:
Η απόσπαση εργαζομένων κατά την παροχή υπηρεσιών στην ενωσιακή έννομη τάξη: χαρακτηριστικό πεδίο έντασης μεταξύ των εθνικών συστημάτων εργατικού δικαίου και των κανόνων της ενιαίας αγοράς
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αχτσιόγλου, Ευτυχία
Main subject category:
Labour Law
Keywords:
Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις
Pages (from-to):
185-209
The digital material of the item is not available.