Τα όρια ηλικίας στην ελληνική δημόσια υπηρεσία υπό την ισχύ της οδηγίας 2000/78/ΕΚ

Paper in Honorific Edition uoadl:1016432 515 Read counter

Original Title:
Τα όρια ηλικίας στην ελληνική δημόσια υπηρεσία υπό την ισχύ της οδηγίας 2000/78/ΕΚ
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γώγος , Κωνσταντίνος Ε.
Main subject category:
Labour Law
Other subject categories:
Private international law
Pages (from-to):
211-235
The digital material of the item is not available.