Το δίκαιο περί μεταβίβασης επιχειρήσεων: από δίκαιο προστασίας σε μέσο καταστρατήγησης; (το παράδειγμα των ελληνικών ναυπηγείων)

Paper in Honorific Edition uoadl:1016446 440 Read counter

Original Title:
Το δίκαιο περί μεταβίβασης επιχειρήσεων: από δίκαιο προστασίας σε μέσο καταστρατήγησης; (το παράδειγμα των ελληνικών ναυπηγείων)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δερμιτζάκη , Φωτεινή Δ.
Main subject category:
Labour Law
Other subject categories:
Private international law
Keywords:
Outsourcing, Δικαιοπραξίες
Pages (from-to):
237-284
The digital material of the item is not available.