Από την flexicurity στην flexiprecarity; το παράδειγμα των "περισσότερο ατυπικών" συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και της σύμβασης - υβρίδιο του "μισθωτού - μετόχου"

Paper in Honorific Edition uoadl:1016454 306 Read counter

Original Title:
Από την flexicurity στην flexiprecarity; το παράδειγμα των "περισσότερο ατυπικών" συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και της σύμβασης - υβρίδιο του "μισθωτού - μετόχου"
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δούκα, Βικτώρια Σπ.
Main subject category:
Labour Law
Other subject categories:
Social security and welfare
Human Rights
Pages (from-to):
285-316
The digital material of the item is not available.